20 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 20 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

تخار- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی بهارک 5 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی اردوی ملی در ولسوالی خاکریز 5 تن دهشت افگن کشته و 25 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

ننگرهار- در نتیجه انداخت متقابل و توپچی در ولسوالی های  شیر زاد و مهمند دره 5 تن دهشت افگن بشمول یک تن از قوماندانان محلی آنان کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

بغلان- در نتیجه انداخت متقابل در ساحه بالا دور ولسوالی بغلان 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کنر- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی څوکی یک تن دهشت افگن کشته شده است.

لغمان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی علینگار یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

هلمند- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی سنگین یک تن دهشت افگن کشته شده است.