٣٨ تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی ٢٤ ساعت گذشته ١٢ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد ١١ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در ١٠ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ٣٨ تن دهشت افگن کشته ،١٣ تن زخمی و ٥ تن دستگیر گردیده اند.

هلمند- در نتیجه ضربات هوایی و انداخت متقابل در ولسوالی های نهرسراج و سنگین ۱۱ تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

فاریاب - در نتیجه ضربات هوایی و انداخت متقابل در ولسوالی های المار و پشتونکوت ۷ تن دهشت افگن کشته ، یک تن زخمی و ۴ باب موضع دشمن از بین برده شده است.

بلخ - در نتیجه ضربات هوایی و انداخت متقابل در ولسوالی های چمتال و زارع ۶ تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه از بین برده شده است.

تخار ‬- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی بهارک ۶ تن دهشت افگن کشته و ۲ تن زخمی گردیده اند.

ارزگان - در نتیجه ضربات هوایی و عملیات تصفیوی در شرق ترینکوت ۶ تن دهشت افگن کشته ، ۲ زخمی، مقدار سلاح و مهمات، ۲ باب مخفیگاه ، یک صوف از بین برده شده و ۸ حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

کندهار - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شاه ولیکوت ۲ تن دهشت افگن کشته و ۳ تن زخمی گردیده اند.

خوست - در نتیجه خاص مشترک در ولسوالی صبری ۵ تن دهشت افگن دستگیر و مقدار سلاح و مهمات بدست امده است.