71 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 22 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 71 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

لغمان - در نتیجه ضربات هوایی در ساحه کوه حاجی صاحبان ولسوالی علیشنگ 27 تن دهشت افگن که اکثریت آنان تروریستان خارجی بودند، کشته شده اند.

بادغیس - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی بالا مرغاب 8 تن دهشت افگن کشته شده اند.

فراه - در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی قلعه کاه 8 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هرات - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی پشتون زرغون 5 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ننگرهار - در نتیجه ضربات هوایی در ساحه گردی تورغر ولسوالی سرخرود 5 تن دهشت افگن بشمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان کشته شده اند.

میدان وردک - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های چک و دایمیرداد 4 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

هلمند - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی نهرسراج 4 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و یک باب موضع از بین برده شده است.

بلخ - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های چمتال و چهاربولک 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

جوزجان - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی آقچه 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کاپیسا - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی نجراب 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندهار - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی میوند یک تن دهشت افگن کشته شده است.

پکتیا - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی زرمت یک تن دهشت افگن کشته شده است.

بغلان - در نتیجه انداخت متقابل در ساحه حسین خیل پلخمری مرکز ولایت یک تن دهشت افگن کشته شده است.