64  تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۹ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده ۲۸ ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 16 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ۶۴ تن دهشت افگن کشته ، ۲۶ تن زخمی و ۵ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

لغمان- در نتیجه ضربات هوائی در روستای بصرام  ولسوالی  علینگار 21 تن دهشت افگن به شمول ذین العابدین والی نامنهاد طالبان، قاری معراج ولسوال علینگار و تعدادی از قوماندانان محلی طالبان کشته و 15 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های خاص با حمایت قوای هوائی  در ولسوالی نهر سراج 13 تن دهشت افگن کشته، 4 باب مخفیگاه، 3 باب موضع، و 2 عراده موتر از بین برده شده، مقدار سلاح  مهمات بدست آمده و 8 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

غزنی- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو  در ولسوالی ده یک و مسیر شاهراه نمبر یک 10 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

سمنگان- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی دره صوف 7 تن دهشت افگن  کشته شده است.

بدخشان- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی نسی 6 تن دهشت افگن  کشته شده است.

ارزگان- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی خاص ارزگان 5 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی، یک عراده موتر و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

هرات- در نتیجه ضربات هوائی و عملیات خاص مشترک در ولسوالی های زاول، شیندند و گلران 4 تن دهشت افگن به شمول 2 تن از قوماندانان محلی طالبان  کشته، یک تن زخمی، 5 فرد مشکوک دستگیر، 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

بلخ- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی های کشنده و چهاربولک 4 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر از بین برده شده است.

ننگرهار- در نتیجه ضربه هوائی  در ولسوالی خوگیانی 2 تن دهشت افگن کشته و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.

کندز- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی چهار دره 2 تن دهشت افگن  کشته شده است.