۸۳  تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 20 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 7 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 16 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 83 تن دهشت افگن کشته و 34 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی در ولسوالی های گیلان ، ده یک و قره باغ 26 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی، 2 عراده موتر و 2 عراده موتر سایکل از بین رفته است.

بلخ- در نتیجه ضربه هوائی نیرو های افغان در ولسوالی کشنده  ولایت بلخ18 تن دهشت افگن  کشته شده است .

بادغیس- در نتیجه ضربات هوائی در قریجات چهل گزی و سنگ آتش ولسوالی مقر 16 تن دهشت افگن کشته، ۵ تن زخمی، 10 میل سلاح مختلف النوع  و 7 عراده موتر سایکل تخریب گردیده است.

کندهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی خاکریز  9 تن دهشت افگن کشته و 16 تن زخمی گردیده است.

لغمان- در نتیجه ضربات هوائی در قریه گردی سالاب ولسوالی علیشنگ ن 7 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده است.

هلمند- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی واشیر یکتن دهشت افگن کشته شده است.