114 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 21 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 114 تن دهشت افگن کشته، 24 تن زخمی و 13 تن بشمول 11 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی در ولسوالی های میانشین و میوند 30 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی، 2 تن دستگیر، یک فرد مشکوک دستگیر، 2 عراده موتر، 11 عراده موتر سایکل،  14 باب موضع، یک باب تونل و تعداد واسکت انتحاری از بین برده شده، تعداد اوراق تبلیغاتی بدست آمده  و 10حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

بفلان- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی در ساحات قلعه خواجه، شهر نو ولسوالی دهنه غوری 30 تن دهشت افگن بشمول قاری اسحق گجور یکتن از قوماندانان طالبان کشته، 6 تن زخمی و 8 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

هلمند- در نتیجه عملیات خاص مشترک وبا حمایه قوای هوایی در ولسوالی های مارجه، نادعلی، نوزاد 19 تن دهشت افگن کشته و یک فرد مشکوک دستگیر، یک عراده موتر و مقدار سلاح و مهمات ازبین برده شده است.

دایکندی- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی گجران 11 تن دهشت افگن بشمول مولوی عبدالواسع ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نوزاد ولایت هلمند کشته، 4 تن زخمی و یک عراده موتر از بین برده شده است.

غزنی- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی های ده یک، اندر و گیلان 8 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، یک عراده موتر و 4 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

کاپیسا- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی نجراب 6  تن دهشت افگن، یکتن زخمی و 9 فرد مشکوک دستگیر گردیده است.

تخار - در نتیجه انداخت متقابل و ضربه هوایی در ولسوالی های دشت قلعه و اشکمش 5 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

میدان وردک- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی های نرخ، دایمیرداد، سیدآباد و مرکز ولایت 3 تن دهشت افگن کشته، یک باب مخفیگاه، یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه از بین برده شده است.

هرات- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی کشک کهنه 2 تن دهشت افگن کشته، مقدار سلاح و مهمات بدست آمده و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.