67 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 16 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 10 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 67 تن دهشت افگن کشته،30 تن زخمی و  16تن به شمول 8 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

کاپیسا- در نتیجه عملیات خاص مشترک با حمایت قوای هوائی در ولسوالی تگاب 22 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی، 8 تن دستگیر، مقدار سلاح و مهمات بدست آمده و 12 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

فراه- در نتیجه عملیات خاص مشترک با حمایت قوی هوائی در مربوطات ولایت 13 تن دهشت افگن کشته و 3 عراده موتر سایکل از بین برده شده است .

تخار- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی درقد 8 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های مقر و قره باغ 7 تن دهشت افگن کشته و 8 تن زخمی گردیده اند.

هرات- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی های زاول و شیندند 4  تن دهشت افگن  به شمول ملا شرین گل ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی زاول کشته شده اند.

کندهار- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی شاه ولیکوت 3 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موترسایکل از بین برده شده است.

ننگرهار- در نتیجه عملیات تصفیوی با حمایت قوای هوایی در ولسوالی اچین 2تن داعشی کشته ، 8 فرد مشکوک دستگیر، مقدار سلاح و مهمات، 53 سیت مبایل و 4 پرتاب نارنجک انداز بدست آمده و مقدار سلاح و مهمات و 4 کیلو گرام تریاک از بین برده شده است .

هلمند- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی گرشک 2 دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

فاریاب- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی قرمقول2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

میدان وردک- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی چک 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

زابل- از اثر ضربه هوایی در مرکز ولایت2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.