نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(CO132-25105) به شرکت محترم ساختمانی چونغر پلخمری از طریق. انترنت

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی، امورات (تهیه مواد اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب قراول(20) نفری و چهار باب گارد تاور یک اطاقه بشمول شبکات برق، آبرسانی و کانالیزاسیون آنها و یک باب چاه سپتیک(70) متر مکعب برای مفرزه هوایی ولایت بلخ مطابق پلان تدارکاتی سال مالی 1400)، دارای نمبرتشخیصه (MOD-1400-W-CO132-25105)، را به شرکت ساختمانی چونغر پلخمری دارنده جواز نمبر(D-35932)، ادرس شرکت ساختمانی چونغر پلخمری: سرک موتر فروشی قصبه، مرکز کابل، کابل را به اساس حکم نمبر(482) مؤرخ 19/02/1400 مقام محترم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(7,435,330) هفت میلیون و چهار صدو سی و پنج هزار و سه صدو سی افغانی اعطاء نمائید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت(7) روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات امورساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اطاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده پنجاه{50} قانون تدارکات ارائه نمائید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۴:۱۱ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت  شفاخانه ها...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (W-C0125)به شرکت ساختمانی اکمان عبید

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0134) به شرکت ساختمانی اکمان عبید

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود قرارداد پروژه: امورات ساختمانی یک باب تعميردومنزله اداري هشت اطاقه براي قرارگاه تولي دوم لواي اول سرحدي . . .

Back to tenders