اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 تهیه وتدارک (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400

دارای نمبرتشخیصیه: MOD-1400-G-R0072-22706  ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400،اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی مدت ( 22) روز تقویمی ارائه نمایند.

آدرس ومدت اخذ شرطنامه: ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گاردسابقه اطاق نمبر(214) از ساعت 8صبح الی ختم رسمیات، ذریعه فلش ویا ویب سایت  WWW.NPA.GOV.AF بدست آورده  وتسلیمی آفر ها الی تاریخ 19/02/1400 ساعت 10:00قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفر های دیره رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

آفر شامل تضمین آفر با استفاده از فورم تضمین آفر شامل قسمت 9فورمه های قرارداد وتضمینات صادرشده باشد .تضمین آفر مبلغ (212000) افغانی می باشد.

ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد ، یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفر ها قابل اعتبار می باشد . درصورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد ، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.

نوت :

 تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست ، صرف تضمین بانکی قابل تطبق میباشد.

زمان آفرگشائی: 19/02/1400ساعت 10:00قبل ازظهر.

آدرس: ریاست تدارکات  ناحیه (15) واقع  خواجه بغرا مقیم  گارد سابقه  بلاک آفرکشایی

    نوت :  درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی واسناد داوطلبی ، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۰:۰ kabul
Background image

اعلان امورات ساختمانی (5)باب دیپوی مهمات وپلچک های مقابل آن در مربوطات بیز دشت چمتله مربوط قوماندانی محترم عمومی لوژستیک‎

موضوع تدارک:{ تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی (5)باب دیپوی مهمات وپلچک های مقابل آن در مربوطات بیز دشت چمتله مربوط قوماندانی محترم عمومی لوژستیک مطابق پلان تدارکاتی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۲۷ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

موضوع تدارک :  تهیه و تدارک 17 مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت  شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال  مالی 1400 بداخل یک لات 

دارای نمبرتشخیصه : (MOD-1400 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی موضوع تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی مورد ضرورت  قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال  مالی 1400 بداخل یک لات 

دارای نمبرتشخیصه : (MOD-1400-G-M0032-22700)

تضمین آفر: . . .

Back to tenders