اعلان دعوت برای داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت طبخ اعاشه (بلوط و ارچه) ضرورت قول اردو های ساحوی اردوی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت دفاع ملی

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت طبخ اعاشه (بلوط و ارچه) ضرورت قول اردو های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1400

نمبر تشخیصیه:  NPA/MoD/1400/G-2872/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ  1400/03/19ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر

مقدار تضمین آفر برای هر لات قرار ذیل می باشد.

شماره لات

قول اردوی مربوطه

مقدار مبلغ

واحد پولی

1

قول اردوی 201 سیلاب

170,000

 

افغانی

2

قول اردوی 203 تندر

250,000

 

افغانی

3

قول اردوی 205 اتل

350,000

 

افغانی

4

قول اردوی 207 ظفر

78,000

 

افغانی

5

قول اردوی 215 میوند

250,000

 

افغانی

6

قول اردوی 217 پامیر

52,000

افغانی

 

 

 

آدرس برای تسلیمی  آفر

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.npa.gov.af, https://ageops.net/ , https://tenders.ageops.net/   بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

شماره تماس: 020 292 6295

ایمیل ادرس:    mohammad.hamid@npa.gov.af

کاپی: zubair.majeed@npa.gov.af   وmasih.alimy@npa.gov.af

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۴:۱۱ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت  شفاخانه ها...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (W-C0125)به شرکت ساختمانی اکمان عبید

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0134) به شرکت ساختمانی اکمان عبید

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود قرارداد پروژه: امورات ساختمانی یک باب تعميردومنزله اداري هشت اطاقه براي قرارگاه تولي دوم لواي اول سرحدي . . .

Back to tenders