اطلاعیه عقد قرار داد تهیه وتدارک (2)قلم تجهیزات مخابره آیکم دستی (VHF)وموترولادستی (UHF)DP4801

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظردارد تهیه وتدارک (2)قلم تجهیزات مخابره آیکم دستی (VHF)وموترولادستی  (UHF)DP4801 ضرورت سال 1398 قوت های منطقوی اردوی ملی ازبابت سال مالی 1398

دارای تشخیصیه: 1398/MOD/G/N0188 /25203/1lots

 به قیمت مجموعی مبلغ(6702000) افغانی باشرکت  ستاره آسیا نوین  دارای جواز  نمبر0101-12065 مورخ 10/07/1398آدرس: مقابل سیلومرکزی ناحیه 5کابل  ازروش داوطلبی باز ذریعه حکم نمبر(1382)مؤرخ 22/04/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است.

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(212) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

Documents

اطلاعیه عقد قرار داد تهیه وتدارک (2)قلم تجهیزات مخابره آیکم دستی (VHF)وموترولادستی (UHF)DP4801

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۱:۴۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادهای امورات ساختمای ذخیره فلزی

بدینوسیله به تاسی ازفقره {2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۳:۳۶ kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک (یک) قلم پروسه کاری، نصب و منتاژ سیستم سولر

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۴:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 85 قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد...

Back to tenders