اطلاعیه تصمیم قراداد پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تیلفون ستلایت ثریا تچ اسکرین مودل (X-5-Touch ) قابلیت انتقال VICE-Data راداشته باشد

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطاء پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تیلفون ستلایت ثریا تچ اسکرین مودل (X-5-Touch ) قابلیت انتقال VICE-Data  را داشته باشد ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز سال مالی 1399 (ازروش داوطلبی باز)

MOD-1399- G-N0174-25203:شماره داوطلبی  

قرارامریه نمبر (3128) مورخ 30/9/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت خدمات لوژستیکی راک تندر : دارای جوازنمبر (D-39364) آدرس : سرک 1 تایمنی مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (19550000) نزده میلیون وپنجصدوپنجاه هزار افغانی اعطانماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد  .   

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۴ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک قرارداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قول اردوها

بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده...

Back to tenders