اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک ( 2 ) قلم چوب سوخت آشپز خانه (بلوط وارچه) ضرورت قطعات وجزوتامهای ساحوی اردوی ملی قول اردو هــای (، 203 تندر ، 207 ظفر و217 پامیر)

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

 

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد تهیه و تدارک ( 2 )قلم چوب سوخت آشپز خانه (بلوط وارچه) ضرورت  قطعات وجزوتامهای ساحوی  اردوی ملی قول اردو هــای  (، 203 تندر ، 207 ظفر  و217  پامیر( ازبابت سال 1399بداخل3لات.دارای نمبر تشخیصیه (MOD – 1399 – G – Q 0017 – 22603) با شرکت تجارتی ولوژستیکی نوروزپسران دارای جواز نمبر0101-7139)) آدرس مندوی باغ قاضی مارکیت شاروالی کابل افغانستان. 

    لات پنجم قول اردوی 207 ظفر با شرکت لوژستیکی محمد آغا وپسران دارای جواز نمبر(D-30262) آدرس چنداول باغ قاضی ناحیه 1 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (4552990.80) افغانی اعطای  نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل  ان به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۶:۱۰ Kabul
Background image

اعطای قرارداد تهیه و تدارک (33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی در نظر دارد که...

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۶:۷ Kabul
Background image

پروژه تهیه وتدارک (86) قلم پرزه جات ماشین الات مختلف النوع خیاطی ضرورت  مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی در نظر دارد که...

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۶:۱ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاقرادادپروژه تهیه وتدارک (3) قلم مواد خوراکه حیوانی با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی در نظر دارد که...

Back to tenders