اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر2

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست اکمال وخریداری به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها : امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر (2) بشمول شبکه ابرسانی و برق لفت آن ,  غرفه های زرهی اهن کانکریتی و (4) باب دروازه چرخکی و (4) باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل  شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (2(.

 تحت شماره داوطلــــــــبی نمبر{22416MOD-1398 – W- C0185-}

را به شرکت ساختمانی وسرکسازی ذبیح الله شیرزاد دارنده جوازنمبر 46900:آدرس شرکت: تایمنی پهلوی هوتل هم سفرشهر کابل رابه اساس امریه نمبر{1341}مورخ19/3/ 1398  مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (4532900) چهارمیلیون وپنج صدوسی ودوهزارونه صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(212) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر2

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۶ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی، تهیه مواد برق وکانکس های 20 فوت ,40 فوت برای دشت سرخ اب

تهــــــــیه مواد برق وکانکس های  20 فوت ,40 فوت برای دشت سرخ اب ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر کمپ جدید...

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۱۵:۳۶
Background image

اطلاعیه نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی در(20)ولایت کشور

به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظردارد  نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۲۹
Background image

تهیه وتدارک 62 قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای ساحوی 205 و 215

تهیه وتدارک { تدارک تعداد (62) قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای...

Back to tenders