اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر2

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست اکمال وخریداری به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها : امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر (2) بشمول شبکه ابرسانی و برق لفت آن ,  غرفه های زرهی اهن کانکریتی و (4) باب دروازه چرخکی و (4) باب موانع فلزی برای گارنیزیون صحیه شامل  شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و شفاخانه ضمیموی نمبر (2(.

 تحت شماره داوطلــــــــبی نمبر{22416MOD-1398 – W- C0185-}

را به شرکت ساختمانی وسرکسازی ذبیح الله شیرزاد دارنده جوازنمبر 46900:آدرس شرکت: تایمنی پهلوی هوتل هم سفرشهر کابل رابه اساس امریه نمبر{1341}مورخ19/3/ 1398  مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (4532900) چهارمیلیون وپنج صدوسی ودوهزارونه صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(212) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر2

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۱۴:۲۸ kabul
Background image

تهیه و تدارک پنج قلمتجهیزات کمپیوتری عصری ضرورت ریاست مخابره

تهیه و تدارک پنج قلمتجهیزات کمپیوتری عصری ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز ازبابت...

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۱:۴۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادهای امورات ساختمای ذخیره فلزی

بدینوسیله به تاسی ازفقره {2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۳:۳۶ kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک (یک) قلم پروسه کاری، نصب و منتاژ سیستم سولر

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

Back to tenders