اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد‎ تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال 1399

 دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1399-G-M0130-22700)

ذریعه حکم نمبر(3173) مورخ 06/10/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی برای مدت (4) ماه با}شرکت های ابن سینا میدسن برای(94)قلم به قیمت مجموعی مبلغ(48,868,549) چهل هشت میلیون هشتصدو شصت و هشت هزارو پنجصدو چهل نو و با شرکت مشعل بهیر برای (65) قلم به قیمت مجموعی مبلغ (45,173,460) چهل پنج میلیون یکصدو هفتادو سه هزارو چهار صدو شصت افغانی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۴ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک قرارداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قول اردوها

بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده...

Back to tenders