اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد15قلم تجهیزات ورزشی قوماندانی واحد تعلیم وتربیه ودوکتورین

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد (15) قلم تجهیزات ورزشی قوماندانی واحد تعلیم وتربیه ودوکتورین  ستردرستیز وزارت دفاع ملی ضرورت سال مالی 1398 (ازروش داوطلبی باز)

دارای کودنمبر:(MOD-1398-G-TOO21-25213)

ذریعه امریه نمبر (1114) مورخ 13/03/1398 مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت محترم واحدحمیدی لمیتد  دارنده جوازنمبر(0101-5289)آدرس ; کارته آریانا پامیرمارکیت مرکز کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (9454550) نه میلیون چهارصدوپنجاه وچهارهزارو پنجصدوپنجاه افغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

بناء موضوع فوق به مقام محترم نگاشته شد تا ازطریق خویش به ریاست محترم ارتباط استراتیژیک امورعامه جهت نشراعلان ازطریق ویب سایت وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۱:۳۷ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (24) قلم سامان آلات ابزار کار ورکشاپ های انجنیری

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۴:۴۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(Co197) به شرکت ساختمانی گولدن ایرا

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۸:۳۹ kabul
Background image

تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک (6) قلم اجناس وسایل تبلیغاتی اشتهاری

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد...

Back to tenders