اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت محترم دفاع ملی درنظردارد که

  • پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز(از روش داوطلبی باز)

نمبرقراردادلات دوم      MOD-1399-N0030-22403

 به قیمت مجموعی مبلغ (11888950) یازده میلیون وهشتصدوهشتادوهشت هزارونه صدو پنجاه افغانی

  • لات سوم (71) قلم پرزه جات مخابره وتغذیه برق  برای سال مالی 1399 ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز  بداخل دولات (ازروش داوطلبی باز)                                                            

نمبرقراردادلات سوم  MOD-1399-N0031-22403   

به قیمت مجموعی مبلغ (10472400) ده میلیون وچهارصدوهفتادودوهزاروچهارصد افغانی

با شرکت امرحسیب لیمتد: دارای جوازنمبر(11055-0101) 

آدرس :میلاد مارکیت مندوی  مرکز کابل

اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۵:۲۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۳۲ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در مورد تهیه و تدارک (26) قلم وسایل و مالزمه انجنیری

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

Back to tenders