اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن مورد ضرورت پرسونل میدیک قوماندانیت صحیه ستردرستیز

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن مورد ضرورت پرسونل میدیک قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1399  دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1399-G-M0056-22700)

ذریعه حکم نمبر(1877) مورخ 19/07/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی برای مدت (4) ماه با}شرکت خدمات لوژستیکی   عبدالمتین حاجی اسماعیل دارنده جوازنمبر (D-41898) آدرس چهارراهی 500 فامیلی مرکزکابل }به قیمت مجموعی مبلغ(10,999,000) ده میلیون و نو صدو نودو نو هزار افغانی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان قرارداد تهیه وتدارک (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

 

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک : (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک ضرورت سال مالی 1400 نوع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۱ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه وتدارک قرارداد (5)موردایجاد وانستالیشن سافت ویرعریضه مدیریتی دفترمقام محترم وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

Back to tenders