اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه امورات ساختمانی ، شبکه برق، شبکه آبرسانی تعمیر دو منزله تهکوی دار بشمول چاه سپتیک 70 متر مکعب برای مدیریت ملبوسات

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست ساختمانی و ملکیت ها  در نظر دارد تا پروژه { تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی، شبکه برق، شبکه آبرسانی تعمیر دو منزله تهکوی دار بمشول چاه سپتیک 70 متر مکعب معه تعمیر کودکستان واقع شش در ک تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر (MOD-W-C0127-25105-1399) را به شرکت ساختمانی ،سرکسازی وانجینری الاسکا دارای جواز نمبر (D-29899) .

آدرس شرکت ساختمانی، سرکسازی و انجینری الاسکا: سرک غلام خان کوچی مارکیت، مرکز خوست افغانستان را به اساس حکم نمبر (1775) مؤرخ 10/07/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (71،794،317) هفتادو یک میلیون و هفتصدو نود چهار هزارو سه صدو هفده افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه ناحیه پانزدهم شهر کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد. 

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۸:۳۲
Background image

دعوت نامه رسانه ای وزارت دفاع ملی

قرار است فردا (دوشنبه، ۲۸ میزان) ۱۲۰۰ تن سربازان، برید ملان و افسران...

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۱:۳۰ kabul
Background image

اعلان تهیه و تدارک ترکاری باب مورد نیاز قطعات و جزوتامهای مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی

اعلان تدارکات

تهیه و تدارک ترکاری باب مورد نیاز قطعات و جزوتامهای مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بابت سال های مالی 1400 و 1401

NPA/MOD/1400/G-19/NCB

اداره تدارکات ملی به . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۱:۲۷
Background image

Back to tenders