اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(0153) به شرکت محترم ساختمانی عتیق الله حبیبی

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره)2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد: (د ملی دفاع وزارت د امنیت قرارګاه او د لوا حمایه قومندانی لپاره دوه حلقو څاه ګانو د موادو برابرولو او کاری احجامو او اړوند بریښنا او اوبو رسولو شبکی جوړولو پروژه. مالی کال 1402).

تحت شماره داوطلبی نمبر (وزارت دفاع ملی-1402-امور ساختمانی-0153-25105) را به شرکت محترم ساختمانی عتیق الله حبیبی دارنده جواز نمبر (D-58173) به اساس امریه شماره (5976) مورخ24/04/1445 مقام محتـــــــــرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(2،173،460) دو میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد و شصت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان طبق حکم شماره (951) مورخ 19/02/1445 مقام محترم ریاست الوزرا الی چهار (4) روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به مدیریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه، بلاک (5) منزل (2) اتاق نمبر(213) ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده پنجاه (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.
نوت: حق الاشاعه پول اعلان فوق از نزد تورن زاهد اخذ و رسید داده شود.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۳ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 19 قلم پرزه جات وسایط فورد ایفرست برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (19) قلم پرزه جات  وسایط فوردایفرست ازمعتبرترین . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد دو قلم تیل دیزل و پطرول قول اردو 209 الفتح برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل(05)و پطرول(A-92)مورد ضرورت قطعات . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۲۹ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 20 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders