معاون اول وزارت دفاع ملی، روز اول عید را با سربازان اردوی ملی در میدان وردک سپری کرد

zia_omid
Sun, Aug 11 2019 7:53 PM
معاون اول وزارت دفاع ملی

دگرجنرال محمد یاسین ضیا در روز اول عید بعد از عیادت زخمی در شفاخانه شهید سردار محمد داوودخان به ولایت میدان وردک رفت و روز اول عید را در پایگاه های اردوی ملی با سربازان و افسران سپری کرده و چند راس گوسفند را همراه با سربازان قربانی کردند.

معاون اول وزارت دفاع ملی

معاول اول وزارت دفاع ملی برخی از سربازان و افسران را تقدیر کرد و نام برخی دیگرشان را فهرست کرد تا ترفیع کنند.

معاون اول وزارت دفاع ملی مشکلات و خواسته های سربازان را شنیده و برحل مشکلات و رسیدگی به خواسته های شان تعهد سپرد. سپس دگر جنرال یاسین ضیا در میان مردم در میدان شهر حضور یافته با باشندگان میدان وردک احوال پرسی کرده و عید را مبارک گفتند.

همچنان معاون اول وزارت دفاع ملی وضعیت امنیتی میدان وردک را بررسی کرد. در نتیجه عملیات های نیروهای افغان، تهدیدهای امنیتی به شکل گسترده رفع شده و مواضع تروریست ها از بین برده شدند.

طالبان در میدان وردک به گونه کامل ضعیف شدند و نیروهای دفاعی و امنیتی در این ولایت حاکمیت دارند.