اعلان کاریابی ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی

zia_omid
Mon, Jun 10 2019 2:47 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

وزارت دفاع ملی به منظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی، جذب افراد لایق و کار فهم مطابق مسلک تعداو ۲ بست خالی مشاوریت مربوط ریاست مالی و بودیجه خویش را به اعلان میگذارد.

بست ها:

متخصص منابع بشری - ریاست مالی و بودجه

مشاور ارشد ریاست مالی و بودجه

شرایط:

لسانس یا مافوق لسانس

5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

علاقه مندان محترم میتوانند CV خویش را همراه با یک ورق درخواستی یا (Cover Latter) که بیانگر ظرفیتها، توانایی ها و علاقمندی درخواست کننده گان محترم میباشد قبل از تاریخ ختم اعلان 26/3/1398 به ایمیل آدرس (hrmodf@gmail.com) بفرستند.