اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 3 قلم مواد خوراکی حیوانی

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد پروژه تهیه وتدارک (3)قلم مواد خوراکی حیوانی باکیفیت ریاست احضارات عینیات سال 1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : (1398/MOD/G/ 0011/22708/1LOTS).

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد