سترجنرال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی با نماینده ملکی ناتو در افغانستان، گفتگو کرد

zia_omid
Thu, Jun 18 2020 10:05 PM
سترجنرال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی با نماینده ملکی ناتو در افغانستان، گفتگو کرد

سترجنرال اسدالله خالد امروز با «استیفانو پونتیکورو» از طریق ویدیو در باره وضعیت امنیتی و ادامه کمک های ناتو به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی گفتگو کردند.

سترجنرال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی امروز نسبت به هر زمانی دیگر در موقعیت بهتر قرار داشته و در راستای مبارزه با تروریزم و تامین امنیت مردم، دستاوردهای چشمگیر است.

در عین حال، نماینده ملکی ناتو از دستاوردها و تلاش های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی ابراز خرسندی کرد و گفت که نیروهای افغان امروز یک نیروی کاملا مسلکی است و ناتو به ادامه کمک و همکاری هایش به این نیروها متعهد است و این کمک ها ادامه خواهد یافت.

در اخیر، سترجنرال اسدالله خالد از کمک و همکاری های ناتو به افغانستان و نیروهای افغان، اظهار امتنان کرده و ادامه این کمک ها و همکاری ها را در جهت تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان، موثر عنوان کرد.