۸۴ تن از یک دوره آموزشی قوت های محلی اردوی ملی در بلخ فارغ شدند

zia_omid
Thu, Jun 18 2020 9:52 PM
۸۴ تن از یک دوره آموزشی قوت های محلی اردوی ملی در بلخ فارغ شدند

۸۴ تن منسوبین قوتهای محلی اردوی ملی پس از تعلیمات اساسی از مرکز تعلیمی نظامی ساحوی مزار شریف و کندک ۳۱۲ اردوی ملی فارغ گردید.

قرار است این شمار از منسوبین اردوی منطقوی در ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ در راستای دفاع از جان مال و مردم توظیف گردند.

رئیس ارکان قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مراسم فراغت این دلیرمردان گفت که حضور این سربازان در ولسوالی شورتیپه به خاطر تامین امنیت مردم یک خبر خوش برای باشندگان این ولسوالی است.