جلسه شواری عالی ممر (تیل) تحت ریاست عبدالله رقیبی معاون وزیردفاع ملی برگزار گردید

s.mohmand
Thu, Mar 12 2020 9:29 PM
#

جلسه شواری عالی ممر (تیل) تحت ریاست عبدالله رقیبی معاون وزیردفاع ملی در امور تامینات تکنالوژی و لوژستیک، جنرال دیدریک قوماندان حمایت قاطع، آقای دیولن، جنرال بتلر و جنرال سمیتن جنرالان قوماندانی حمایت قاطع، مسولین شرکت های قراردادی مواد ممر و رهبری لوژستیکی ستردرستیز در معقر قهوه خانه قرارگاه وزارت دفاع ملی به منظور مدیریت سالم و بهتر (اکمال، توزیع، مصرف، راپور دهی و کیفیت) مواد ممر برگزار گردید.

در جریان جلسه هرسه طرف (مسولین وزارت دفاع ملی، همکاران حمایت قاطع و قراردادی مواد ممر) چالش های موجوده در خصوص همآهنگی در اکمالات مواد ممر، توزیع، جلوگیری از حیف و میل مواد ممر، راپور دهی به وقت و زمان و اکمال مواد ممر با کیفیت از طرف متهدین برای قطعات و جزوتام های اردوی ملی تبادل نظر صورت گرفته و در اخیر نظریات و پیشنهادات از طرف جانبین نیز ارایه گردید.

Latest news

Sun, Jul 26 2020 1:32 PM
Background image

Launch of the Comprehensive Policy for Training, Education and Higher Education of the Afghan National Army

The Comprehensive Policy for Training, Education and Higher Education of the Afghan National Army was launched in the Marshal Fahim National Defense University, on Sunday, July 26, 2020. . .

Fri, Jun 12 2020 9:50 PM
Background image

Acting Minister of Defense visits Logar province

His excellency Assadullah Khalid acting defense minister travelled...

BACK TO NEWS