نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور حماسه آفریدند

zia_omid
Mon, Oct 07 2019 11:57 AM

منسوبان دلیر و شجاع دفاعی و امنیتی کشور بخاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 1398 با قوت تمام در برگزاری این پروسه ملی از خود رشادت و قهرمانی نشان داده، برای مردم و جهانیان ثابت ساختند که میتوانند در راستای تامین امنیت سایر پروسه های ملی ثابت قدم بوده و به حسن صورت چنین برنامه های بزرگ ملی را انجام میدهند.

با آنکه دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان به کمک باداران خارجی شان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور طی اعلامیه های مختلف هشدار داده بودند که انتخابات ریاست جمهوری را به چالش کشیده  و از برگزاری آن جلوگیری بعمل می آورند.

ولی فرزندان متعهد و راستین کشور همانطوریکه برای مردم وعده و اطمینان داده بودند برای تروریستان و دهشت افگنان اجازه هیچ نوع اخلال را در این پروسه ملی نداده و جلو حادثه مخربانه آنها راقبل از وقوع آن گرفتند.

چنانچه که رییس جمهور اسلامی افغانستان در جلسه سرقوماندان اعلی قوایمسلح از رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به نیکویی یاد نموده گفت: (هماهنگی میان نهادهای دفاعی و امنیتی کشور در این روز بی سابقه بود و 75 هزار تن از منسوبان قوایمسلح در تامین امنیت انتخابات بی طرفانه وظیفه شان را انجام دادند و حماسه آفریدند).

وی همچنان از خانواده های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ابراز امتنان کرد و گفت که در روز انتخابات هیچ شکایتی از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به ثبت نرسید و آنان باید مورد تقدیر قرار گیرند.

رییس جمهور کشور گفت: کسانیکه در روز انتخابات به شهادت رسیدند، شهدای جمهوریت و مردم سالاری اند و دولت مسئولیت مواظبت و توجه به خانواده های آنان را دارد.

تروریستان و دهشت افگنان باید بدانند که مردم افغانستان به چهره اصلی آنان که جز وحشت و دهشت چیزی دیگری در قبال ندارند آشنایی کامل پیدا نموده و دشمنان صلح و آرامش هیچگاهی نمی توانند اهداف شوم و پلید شان را در کشور ما پیاده نمایند.

آنها با انجام فعالیت های تروریستی شان نفرین ابدی را در دفتر سیاه خاطرات خود ثبت کرده و دیگر قابل قبول برای مردم افغانستان نبوده و نیستند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک پروسه ملی و مردم سالاری است و مردم کشور با رفتن به پای صندوق های رایدهی زعیم ملی آینده کشور شان را انتخاب مینمایند تا سهولت های بیشتر و بیشتری را در تمام عرصه ها برای آنها فراهم آورد. مردم به پای صندوق های رای رفتند تا تغیرات اساسی را در دسترخوان شان بوجود بیاورند، مردم رای خویش را استفاده نمودند تا کشور شان را بطرف ترقی و سعادت سوق دهند. که این شرایط بهتر از برکت فداکاری و جانثاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بوجود آمده است.

منسوبان قوایمسلح کشور به مثابه مردمک چشم نزد مردم وطن ما، عزیز بوده و با گذشت هر روز اعتماد و باور به این نیروها افزوده شده و حقانیت مبارزه آنها در میادین نبرد با گذشت هر روز بر ملا شده میرود.

زنده باد منسوبان نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور

پاینده باد کشور عزیز ما افغانستان.

مددی