اهتزاز بیرق ملی حاصل فداکاری های فرزندان راستین کشور

zia_omid
پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ - ۹:۲۴

فدا کاری  های  منسوبان دلیر و قهرمان  اردوی ملی طی چند ماه گذشته در میدان های  نبرد بر علاوه آنکه  تعهد، غیرت و عظمت  نظامی شان را در دفاع از وطن و مردم افغانستان  به نمایش گذاشت، صفحه دیگری را  در تاریخ پر افتخار کشور رقم زد که حماسه های  بی بدیل فرزندان راستین کشور در این برهه حساس برای همیش در دل تاریخ کشور ماندگار  است  .

بلی! کارنامه های نیرو های دفاعی و امنیتی به خصوص منسوبان با شهامت اردوی ملی در نقاط مختلف کشور منجمله  در ولایات غزنی، ارزگان، کندهار، هلمند، ننگرهار، فاریاب، کندز، تخار و سایر مناطق نا امن کشور نشان داد  که این نیروها می  توانند هر گونه حملات خصمانه دشمنان را درهم بکوبند و با  اجرای حملات تهاجمی دسایس وتوطیه های دشمنان مردم افغانستان را خنثی نموده بیرق پرافتخار کشور با متانت واز خود گذری در اهتزاز نگهدارند.

یقیناٌ، تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان افغانستان بیانگر این حقیقت است که افغانها در طول تاریخ  ،استقلالیت شان را با  ضرب شمشیر و به قیمت خون خویش بدست آورده و این امانت بزرگ را چون مردمک چشم حفاظت میکنند .

منسوبان  اردوی ملی افتخار می نمایند که امروز  ما نند پدران ونیاکان خویش در دفاع از وجب وجب خاک این سر زمین قرار دارند، وبا  حمایت بیشتر مردم افغانستان هر روز با جان فشانی های بی مانند در دور ترین نقاط کشور از آزمون های زمان موفق بدر می آیند .

قطعات وجزوتام های  اردوی ملی کشور در تشریک مساعی با سایر نیرو های امنیتی  امسال  در عملیات های متعدد محاربوی، تصفیوی و تلاشی با وجود خطرات ماین گذاری و کمین دشمن به  تعرض پرداخته، با دگرگون ساختن وضعیت  امنیتی در راه تامین صلح و امنیت  شجاعانه و دلیرانه رزمیدند و در میان دود و آتش و انفجار به خاطر نجات هموطنان و خدمت صادقانه به  مردم افغانستان با قبول ایثار و قربانی ها نقش شایسته شان  را برجسته ساختند که مردم قدر شناس افغانستان شهامت و از خود گذری های آنان  را هرگز فراموش نخواهندکرد.

بدون شک هر سرباز، بریدمل  و افسر اردوی ملی در شرایط کنونی   به مثابه محافظان راستین و متعهد صلح و امنیت کشور، وظایف محوله شان را با متانت و سر سپردگی تمام  انجام می دهند  و هر لحظه آماده فداکاری و قربانی اند تا صلح مطمین و آسایش کامل نصیب مردم متدین و رنجدیده وطن عزیز مان افغانستان گردد.

دګروال وحیدالله  (فطن )