8 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 71 مورد وظایف خاص کوماندویی و 21 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 9 ولایت کشور راه اندازی کرده اند.

در نتیجه این عملیات 8 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و 5 تن دستگیر گردیده اند.

هلمند- از اثر ضربات هوائی و عملیات نیرو های خاص مشترک در ولسوالی های واشیر و نادعلی 6 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و 5 تن دستگیر گردیده اند.

کندز- در نتیجه انداخت متقابل در ساحه کته گر مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.