75 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 7 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 73 مورد وظایف خاص کوماندویی و 34 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 7 ولایت کشور راه اندازی کرده اند.

در نتیجه این عملیات  75 تن دهشت افگن به شمول 6 تن داعشی کشته، 36 تن زخمی و یکتن دستگیر گردیده اند.

هلمند- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های سنگین، گرشک و نوزاد  28 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

تخار- از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی های درقد و اشکمش 19 تن دهشت افگن کشته ، 11 تن زخمی، یک تن دستگیر و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

ارزگان- در نتیجه انداخت راکت در ولسوالی چهارچینو 10 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

ننگرهار- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی پچیراگام 6 تن داعشی کشته شده اند.

غور- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی دولتیار 5 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

هرات- در نتیجه انداخت توپچی در ولسوالی کشک کهنه 4 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی آب بند 2 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات ازبین برده شده است.

میدان وردک- از اثر ضربه هوائی در مربوطات مرکز یک تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.