23 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 8 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 73 مورد وظایف خاص کوماندویی و 28 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند.

نیروهای هوائی 118 پرواز را به حمایت نیروهای اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 23 تن دهشت افگن کشته 3 تن زخمی و یکتن دستگیر گردیده اند.

این عملیات در 8 ولایت کشور راه اندازی شده است.

غزنی- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های قرباغ وخوگیانی 9 تن دهشت افگن کشته و یکعراده موترسایکل ازبین برده شده است.

لوگر- از اثر ضربات هوائی در قریه بیدک پل علم 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیکا- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی احمدخیل 3 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده اند.

تخار- درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی اشکمش 3 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 5 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

میدان وردک- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی سید آباد 2 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

زابل- در نتیجه انداخت متقابل در مربوطات مرکز ولایت یک فرد مشکوک دستگیر گردیده است.