32 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده، 74 مورد وظایف خاص کوماندویی و 24 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند.

نیروهای هوائی 125 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 32 تن دهشت افگن کشته  30 تن زخمی و 4 تن دستگیر گردیده اند.

این عملیات در 10 ولایت کشور راه اندازی شده است.

بلخ- اثرضربات هوایی در ولسوالی های دولت آباد 17 تن دهشت افگن کشته و 20 تن زخمی گردید اند.

غزنی- از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی های ده یک، گیلان و ناوه 10 تن دهشت افگن کشته و 7 تن  زخمی گردیده اند.

ارزگان- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی چهار چینو 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

زابل- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی ارغنداب 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هلمند-  از اثر ضربه هوایی  در ولسوالی واشیر یک تن دهشت افگن کشته و  یک تن زخمی گردیده است.

لوگر- در نتیجه عملیات نیرو های ویژه کماندو در ولسوالی چرخ 4 تن دهشت افگن دستگیر، 13 سیت مبایل، 2 پایه کمپیوتر و 2 جلد پاسپورت بدست آمده است.

کنر- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ناری 2 تن دهشت افگن  زخمی گردیده اند.