27 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 8 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 75 وظایف خاص کوماندویی و 14 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند؛ نیروهای هوائی 57 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 27 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات در6 ولایت کشور راه اندازی شده است.

فاریاب- درنتیجه عملیات ویژه نیروهای کماندو در ولسوالی گرزیوان 11 تن دهشت افگن کشته و 2 باب مخفیگاه ازبین برده شده است.

غزنی- از اثر ضربات هوائی وانداخت متقابل در ولسوالی های مقر، اندر و قرباغ 8 تن دهشت افگن کشته،7 تن زخمی، یک حلقه ماین کشف وخنثی و یکعراده موترسایکل ازبین برده شده است

ارزگان- درنتیجه عملیات ویژه نیروهای کماندو در ترینکوت 6 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند

هلمند- ازاثر ضربه هوایی در ولسولی کجکی 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.