18 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در 24 ساعت گذشته 8 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده، 77 وظایف خاص کوماندویی و 19 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند. نیروهای هوائی 84 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده اند.

درنتیجه این عملیات ها، 18 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 11 تن مشکوک دستگیر گردیده اند. این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات لوگر، میدان وردک، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، بادغیس، فاریاب و تخار راه اندازی گردیده اند.

لوگر- از اثر ضربات هوائی وعملیات ویژه نیروهای کماندو در مرکز و ولسوالی چرخ 11 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، 11 تن مشکوک دسگیر و یک عراده موتر نوع تونس ازبین برده شده است.

میدان وردک- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی نرخ 5 تن دهشت افگن کشته و یک عراده واسطه ازبین برده شده است.

هلمند- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی کجکی 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

زابل- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی شهرصفا یک دهشت افگن کشته شد.