29 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 87 وظایف خاص کوماندویی و 8 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند؛ نیروهای هوائی 98 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 29تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات  تخار،هلمند، میدان، وردک، لوگر، ننگرهار، کنر، غزنی، فراه، غور، بادغیس و فاریاب راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

تخار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی اشکمش 12 تن دهشت افگن کشته و 2 تن دیگر زخمی گردیده اند.

هلمند- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های نهرسراج و کجکی 10 تن دهشت افگن کشته شده اند.

میدان وردک- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های نرخ و سیدآباد 4 تن دهشت افگن کشته، 1 تن زخمی و یک عراده واسطه دشمن کاملاً از بین برده شده است.

لوگر- در نتیجه نتیجه عملیات تصفیوی و ضربات هوائی در ولسوالی پل علم 3 تن بشمول یک تن از قوماندان برجسته و مسوول اکمالاتی شبکه حقانی کشته، یک عراده موتر سایکل تخریب، 6 سیت مبایل، 3 جلد تذکره تابعیت و بعضی از اسناد ها بدست نیروهای امنیتی آمده است.