66 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 81 وظایف خاص کوماندویی و 8 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند؛ نیروهای هوائی 157 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 66تن دهشت افگن کشته و 53 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات  غزنی، تخار، فراه، سرپل، ننگرهار، هلمند ،  هرات کندهار، پکتیکا،  زابل، غور، بادغیس و فاریاب  راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

غزنی – از اثر ضربات هوائی  و انداخت متقابل در ولسوالی های خواجه عمری، گیلان، مقر و آب بند 31 تن دهشت افگن کشته، 11 تن زخمی، یک عراده موتر و 9 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

تخار – از اثر ضربات هوائی  در ولسوالی اشکمش 15 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند .

فراه - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های فراه رود و بالابلوک 6 تن دهشت افگن کشته و 12 تن زخمی گردیده اند.

سرپل- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی سانچارک  5 تن دهشت افگن کشته ، 9 تن زخمی ، یک عراده موتر بدست آمده و 2 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است .

ننگرهار-  در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی خوگیانی 4 تن دهشت افگن کشته ، 8 تن زخمی ، 2 باب مخفیگاه  از بین برده شده و 27 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

 هلمند- در ننتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی مارجه 2 تن دهشت افگن کشته، 6 باب موضع و 4 خندق از بین برده شده و 10 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

 هرات- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی شیندند ولایت هرات 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است .

کندهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شاه ولیکوت یک تن دهشت افگن کشته و 3 تن دیگر زخمی گردیده است.