45 تن دهشت افگن کشته شدند!

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 104 وظایف خاص کوماندویی و 32 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 172 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 45 تن دهشت افگن کشته و 17 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات غزنی، فاریاب، کندز، بلخ، میدان وردک، هلمند، ننگرهار، فراه پکتیکا، لوگر، پکتیا، سرپل، هرات و بغلان راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

غزنی-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های قره باغ، اندر و مرکز 10 تن دهشت افگن کشته، 9 تن زخمی و یک عراده موتر از بین برده شده است.

فاریاب-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی بلچراغ 9 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی و 12 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

کندز-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی  امام صاحب 8 تن دهشت افگن کشته و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است .

بلخ-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی بلخ  6 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند  .

میدان وردک -  از اثر ضربه هوائی در ولسوالی نرخ  4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هلمند- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی نهر سراج  3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ننگرهار - از اثر ضربه هوائی در ولسوالی خوگیانی2 تن داعشی کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است.

فراه-  در نتیجه انداخت توپچی درمربوطات مرکز 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیکا-  در نتیجه انداخت توپچی در ولسوالی متاخان یک تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتراز بین برده شده است.