سرباز سپر مطمئن دفاع از وطن و مردم

zia_omid
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۳:۳۵

این یک حقیقت مسلم است که امروز مردم ما به توانایی نهادهای دفاعی و امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی باور واعتماد کامل دارند ومیدانند که منسوبان با شهامت نیرو های دفاعی و امنیتی کشور حاضر اند تا جان شان را دردفاع از وطن و مردم افغانستان فدا کنند زیرا محبت ودوست داشتن وطن مایه سعادت و رستگاری است. وطن زادگاه ومهد پرورش انسان ها محسوب می گردد، از همین جاست که وطندوستی در تار وپود فرزندان این سر زمین اجین یافته ودفاع از حریم کشور برهر فرد سر زمین لازم پنداشته می شود . محبت ودوستی وطن جز ایمان است وبرهر مسلمان این سرزمین واجب است تا برای تامین صلح، آبادانی وحفظ امنیت وپاسداری از مرز های وطن خود سهم فعال وارزنده داشته باشد تا وجیبه ملی واسلامی خویش را در قبال حب وطن وخدمت به مردم آن انجام داده باشند. راه‌اندازی ورهبری عملیات‌های محاربوی در چندین ولایت کشور دراین اواخر نشان می دهد که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان با مسئوولیت‌ تمام درتأمین صلح و امنیت کشور تلاش میکنند ، و تا اکنون در این راستا موفقیت های که چون آفتاب روشن است نصیب شده و به دشمنان مردم افغانستان تلفات سنگین را واردکرده اند. چنانچه اخیرا نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان به حمایه قوتهای توپچی وهوائی در ولایات ننگرهار، غزنی، قندهار، ارزگان، هرات، نیمروز، بلخ، جوزجان سرپل، فاریاب ، بغلان، تخار وهلمند ده ها عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده،عملیات های خاص کوماندویی و ضربات هوائی را برلانه های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب هراس افگنان در نقاط مختلف کشور انجام دادند . در این عملیات ها ده ها بال هلیکوبتر ، قطعات کوماندو، جزوتام های ضربتی، نیروهای ویژه پولیس و اردو ی ملی در یک هماهنگی کامل سهم گرفتند و توانایی آن را دارند که دشمنان مردم افغانستان را در هر کجایی که باشند، تعقیب و از بین ببرند. دراین جای شک وتردیدی نیست که نیرو های دفاعی و امنیتی کشوربا هدف صلح جویانه یی که دارند بر فتوای اخیر عالمان دین مبنی بر داعیه صلح و اعلامیه آتش بس ازسوی دولت ج.ا.ا. احترام گذاشته چنانچه هدف اصلی شان برقراری صلح در کشور می باشد، منسوبان اردوی ملی به مثابه پیام آوران صلح در کشوراز وطن ومردم خود دفاع میکنند ودر مقابل تحرکات هراس افگنانه تا پای جان می رزمند. یقیناً شجاعت، دلاوری، تعهد و فداکاری به خاطر دفاع از وطن و مردم، کلمات غرور آفرینی است که امروز مردم افغانستان این صفات نیک را در وجود منسوبان با شهامت نیرو های دفاعی و امنیتی به ویژ ه اردوی ملی به خوبی مشاهده می کنند و با حمایت بی دریغ مردم ما از نیرو های امنیتی شان دیر یا زود ما شاهد تحکیم پایه های صلح و امنیت در کشور،خواهیم بود .

دگرمن وحیدالله فطن