راه اندازی عملیات در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس

s.mohmand

تازه :

راه اندازی عملیات در ولسوالی بالامرغاب ولایت  بادغیس

حوالی ساعت ۱۲:۳۰ شب گذشته گروه طالبان تروریست بالای ولسوالی بالا مرغاب بدون در نظرداشت تلفات ملکی حمله ور شدند. حملات طالبان در مناطقی تمرکز داشت که در آن جاها به کمیت زیاد خانه‌های مسکونی وجود دارند. از همین رو، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به منظور جلوگیری از تلفات ملکی عقب نیشینی تکتیکی را از چند پوسته محدود انجام دادند.

جنگ فعلان در ساحه شدید جریان دارد. نیروهای کمکی به ساحه رسیده‌اند و قوایی هوایی ضربات هوایی را بالای تجمعات تروریستان اجرا کرده که تلفات سنگینی به آنها وارد شده است.

به مردم شریف افغانستان اطمینان می‌دهیم که به مانند ولسوالی ارغنجخواه، طالبان در بالامرغاب نیز به شکست مواجه خواهند شد.

جزیات عملیات بالامرغاب به زودی شریک خواهند شد