بیانیه مطبوعاتی مورخ 22حوت  1397

zia_omid

دیشب نیروهای قطعات خاص اردوی ملی با حمایت هوایی نیروهای بین المللی در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان عملیات مشترک انجام دادند. در جریان این عملیات به اثر عدم هماهنگی درست  نیروهای اردو بالای پوسته انداخت صورت گرفته که متاسفانه از اثر آن به تعداد 5  تن نیروهای امنیتی کشور  شهید و 10 تن دیگر زخمی گردیده اند. تحقیقات  و برسی در مورد این  رویداد جریان دارد .