بیانیه مطبوعاتی، ۲۲حوت، ۱۳۹۷

zia_omid

از اثر ضربات هوائی در مربوطات ولسوالی گیرو ولایت غزنی بالای پایگاه نظامی مربوط به القاعده شاخه هند که تسهیلگر آن بنام قاری عارف در حال انتقال ۳۱ نفر تروریستان شامل ۹ تن انتحار کننده که توسط چندین عراده موتر انتقال میگردیدند با وسایط شان از بین برده شدند.

اردوی ملی افغانستان با درک مسوولیت ها به فشارهای عملیاتی خویش بالائی تروریزم بین المللی ادامه میدهد.