بیانیه مطبوعاتی تاریخ 21حوت 1397

zia_omid
کابل-افغانستان: نیرو های اردوی ملی کشور طی 24 ساعت گذشته یک عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 76وظایف خاص کوماندویی و 6 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوای 78 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 31 تن دهشت افگن بشمول یکتن از قوماندانان محلی طالبان کشته و19 تن زخمی گردیده اند . این عملیات در ولایات کنر، خوست، ارزگان، باد غیس، بلخ، و هلمند، راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی بالا مرغاب ولایت باد غیس 14 تن دهشت افگن کشته، 13 تن زخمی، یک عراده موتر، یک عراده موتر سایکل ومقدارسلاح ومهمات ازبین برده شده، در مرکز ولایت فراه 12 تن دهشت افگن کشته و17 تن زخمی و درساحات قشقاری وقندهاری ولسوالی چمتال ولایت بلخ 6 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند. همچنان درساحات چشمه شیرولایت بغلان 4 تن دهشت افگن کشته، درولسوالی گرشک ولایت هلمند 3 تن دهشت افگن بشمول یکتن از فوماندانان محلی طالبان بنام عبید کشته و2 تن زخمی، درولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان 3 تن دهشت افگن کشته ودرولسوالی چوکی ولایت کنر یکتن دهشت افگن کشته شده است .