بیانیه مطبوعاتی تاریخ 20 حوت 1397

zia_omid

عملیات تصفیوی نیرو های اردوی ملی در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 76 وظایف خاص کوماندویی به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی175 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده نموده اند.

در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های خاص اردوی ملی در قریه قلعه بره ولسوالی قره باغ ولایت غزنی 3 تن دهشت افگن کشته 3 تن دستگیر، مقدار سلاح و مهمات ، 5 جوره دریشی، 13 سیت مبایل، یک مقدا اسناد تبلیغاتی، 2 جلد پاسپورت، 4 کارت هویت پاکستانی، 6 جلد تذکره هویت و یک جلد لیسانس دریوری بدست آمده و در ولسوالی ده یک ولایت غزنی قریه جات احمدزی و سلیمان زی از وجود دشمن پاکسازی و 2 تن دهشت افگن زخمی گردیده اند.

همچنان در قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر5 فیر مرمی هاوان، 13 حلقه ماین، 7 کیلو گرام مواد انفجاریه، 3 میل کلاشینکوف، 12 عدد شارژور، 6 حلقه بم دستی و 2 عراده موتر سایکل بدست آمده است.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###