۱۵۵ تن منسوبین اردوی اسلامی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود (رض) فارغ شدند

web_admin

به تعداد ۱۵۵ تن از منسوبین قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی وزارت دفاع ملی امروز از کورس سه ماهه مسلکی  مخابره، لوجستیک، حفظ و مراقبت، املاک و اکمالات قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فارغ گردیدند. 

در این مراسم مولوی باز محمد “حمیدی” معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی، مسئولین، مجاهدین و منسوبین اشتراک داشتند.

مولوی باز محمد “حمیدی” معاون تعلیمات و پرسونل طی سخنانی گفت: «مجاهدین سمت پرست و قوم پرست نیستند بلکه خدا ترس هستند و با در نظر گرفتن این نکته باید نفس خود را تسلیم اسلام نمائید و مسؤلیت های محوله تانرا به خوبی انجام دهید؛ و همچنین آموزش های مسلکی کسب شده را به سایر منسوبین در قطعات و جزوتام های خود نیز آموزش دهید.

قابل ذکر است که در این تعداد مجاهدین ۴۰ تن از جوانان ولایت پنجشیر که به تازگی در صفوف اردوی ملی اسلامی جذب گردیده بود که اولین دوره سه ماهه نظامی خود را در مکتب تعلیمات سربازان فرا گرفته شامل می شوند؛ این جلسه با اعطای تصدیق نامه ها به دانش آموختگان پایان یافت.