بیانیه مطبوعاتی تاریخ 18حوت 1397

zia_omid

راه اندازی عملیات نیرو های خاص در آب بند غزنی

کابل-افغانستان: بر بنباد راپور های کشفی، نیروهای اردوی ملی افغانستان عملیات خاص را در قریه اصغری ولسوالی آب بند ولایت غزنی راه اندازی نموده اند. در این عملیات که حمایت هوائی را نیز با خود داشته در نتیجه:
- یک عراده رنجر و یک عراده هایلکس مملو از مواد انفحاریه که آمادهٔ استفاده عملیات‌های تخریبی بود در ساحه انفجار داده شدند.
- سه تن دهشت افگن کشته، دو تن به شمول یک تبعه پاکستانی دستگیر گردیده‌اند. 
- یک میل سلاح کلاشینکوف، دو پایه مخابره ایکم، یک پایه مخابره مرکزی و یک قاب دوربین شب بدست آمده اند.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

###