برای مهاجرین بازگشته از پاکستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا سهولت های لازم فراهم شده است

web_admin

در ادامه مسولیت های سپرده شده از سوی کمیسیون عالی رسیدگی برای مهاجرین به وزارت دفاع ملی، قول اردوی ۲۰۳ منصوری برای  هموطنان بازگشته از پاکستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا  انواع خدمات و سهولت های لازم را فراهم نموده است ؛ منسوبین این قول اردو تا اکنون ۷۰ خانواده را از این مسیر به واسطه وسایط نظامی به ولایت و ولسوالی های مربوطه شان انتقال دادند و این روند نیز ادامه دارد.

همچنان کمپ های کوتاه مدت، طولانی مدت و کلنیک های صحی برای هموطنان بازگشته از پاکستان در نزدیکی خط فرضی دیورند واقع در ولسوالی دند پتان این ولایت ایجاد گردیده است.

این در حالیست که منسوبین وزارت دفاع ملی شب و روز تلاش می ورزند به وضعیت مهاجرین بازگشته در تمام ولایت رسیدگی نموده، تسهیلات و امکانات لازم را برای آنان نیز فراهم نمایند.