بیانیه مطبوعاتی تاریخ 18حوت 1397

zia_omid

کشته شدن 89 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته یک عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 70 وظایف خاص کوماندویی و 10 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوای 78 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 89تن دهشت افگن کشته 17 تن زخمی و 4 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

این عملیات در ولایات کندز، غزنی، لوگر، بادغیس، هلمند، کندهار و بلخ راه اندازی گردیده که در نتیجه آن درقریه جات صالح آباد و تربوز گذز ولسوالی قلعه ذال و تلوکه کلان مرکز ولایت کندز 30 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، 4 فرد مشکوک دستگیر و 2 باب محفیگاه دشمن از بین برده شده ، در ولسوالی های اندر، قره باغ و ده یک ولایت غزنی 18 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده، در ولسوالی مقر و مرکز ولایت بادغیس 15 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی و در ولسوالی چرخ و برکی برک ولایت لوگر 14 تن دهشت افگن کشته شده اند.

همچنان در ولسوالی های نوزاد، گرشک، موسی قلعه و مرکز ولایت هلمند 7 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده، در ولسوالی میوند ولایت کندهار 2 تن دهشت افگن کشته و در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یک تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.