کمپ های ناتو در لوگر توسط کمیته موظف وزارت دفاع ملی بررسی شد

web_admin

بر اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی کمیته ی که به منظور بررسی کمپ های اسبق خارجی مستقر در ولایات کشور ایجاد شده بود؛ طی روزهای گذشته، هیأت که ریاست آن را مولوی شبیر احمد "عثمانی" رئیس ارکان ستردرستیز به دوش داشت، از کمپ های ناتو مستقر در ولایت لوگر (مربوطات لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ منصوری)، بازدید به عمل آوردند.

این هیأت پس از بررسی و ارزیابی، وسایل و تجهیزات فعال اردو را تثبیت و غیر فعال آن را برای ترمیم مجدد هدایت نمودند.