کشف و ضبط ۱۵ حلقه ماین توسط نیروهای دفاعی و امنیتی در پروان

web_admin

در جریان یک عملیات کشفی منسوبین فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب در قریه جرغاتیو ولسوالی کوه صافی ۱۵ حلقه ماین ضد پرسونل، ۳۰ جوره لباس نظامی و بسیاری اقلام دیگر کشف و بدست آمده است.

 

مهمات و ملبوسات بدست آمده در منزل یکی از افسران نظامی اداره قبلی به صورت غیر قانونی نگهداری می شد.