معاون نخست لوی درستیز قوای مسلح از  سرحدات ولایت های پکتیا و خوست دیدن کرد

web_admin

حاجی مالی خان "صدیق" معاون اول لوی درستیز قوای مسلح کشور در حالی که ایشان را شماری از مسؤلان نیز همرای می نمودند طی سفری به ولایت های پکتیا و خوست از لوای دوم سرحدی قول اردوی ۲۰۳ منصوری و مناطق سرحدی این ولایات دیدن کرد.

معاون نخست لوی درستیز، در این سفر ضمن دیدار از سرک و پوسته های تازه ایجاد شده واقع در ولسوالی ځاځي میدان از تلاش های شبانه روزی مسؤلان و منسوبین لوای دوم سرحدی قدردانی نمود و برای رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات آنان وعده هر نوع همکاری را سپرد.